Bedrijfscertificeringen

 Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op.

ISO

ISO staat voor 'Internationale Organisatie voor Standaardisering'. Bedrijven die aan deze standaard voldoen, laten zien dat ze er alles aan doen om zichzelf, klanten en werknemers te berschermen met betrekking op risico's en procesmanagement.NEN

NEN is een nationale norm om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Daarmee wordt het risico voor de opdrachtgever beperkt. Met de NEN norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming of (onder)aannemer wel aan hun verplichtingen voldoen.

VCA

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen bij installaties.

Toolbox

Iedere werkgever is verplicht om voorlichting te geven over de risico's die bij de werkzaamheden horen en de maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te voorkomen of te beperken. Deze verplichting kan eenvoudig worden ingevuld door het faciliteren van toolboxmeetings.

Vele jaren verzorgd Vlot opleidingen, met in het bijzonder Nick, de opleidingen voor ons. Als VCA Basis / Vol, heftruckcertificaten, BHV en sinds 3 jaar VCA bedrijfscertificering. Wij als Kreukniet Bouw hechten waarde aan snelle en kwalitatieve service en goede begeleiding. De lijnen bij Vlot Opleidingen zijn kort en als er vragen of oplossingen benodigd zijn komt Nick met een gedegen advies. Voor onze bedrijfscertificering heeft Vlot opleidingen ons in contact gebracht met experts op het gebied hiervan, zodat de certificering zonder verrassingen in korte tijd heeft plaatsgevonden. Dit alles met een goede begeleiding door Vlot Opleidingen. Op het gebied van opleiding en certificering dragen wij Vlot Opleidingen van harte aan!

PATRICK KREUKNIET | KREUKNIET BOUW

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK