NEN

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

NEN

NEN is een nationale norm om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. Daarmee wordt het risico voor de opdrachtgever beperkt. Met de NEN norm kan worden bepaald of een uitzendonderneming of (onder)aannemer wel aan hun verplichtingen voldoen. Daarmee worden verplichtingen bedoeld zoals:

  • Aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies;
  • Administreren van identiteitsdocumenten en het uitvoeren van identiteitscontrole en controle of iemand gerechtigd is om te werken in Nederland.

Om het NEN certificaat te behalen, moet er een aantal zaken aantoonbaar zijn geregeld. Aan een aantal eisen voldoet uw onderneming waarschijnlijk al, omdat die voortkomen uit wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er nog eisen die gesteld worden door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

SNA-keurmerk
Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Detacheerders en payroll-ondernemingen vallen eveneens onder de reikwijdte van het keurmerk, omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Er wordt gecontroleerd op:

  • De identificatie van de onderneming.
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting.
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.
     

Vlot Groep begeleidt uw organisatie graag naar NEN certificering
Wilt u aan de slag met NEN certificering? Vlot Groep heeft een speciaal stappenplan om u en uw organisatie te begeleiden naar certificering. We gaan graag met u in gesprek om een op maat gemaakt plan voor u te maken.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK