TOOLBOX

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

Toolbox

Iedere werkgever is verplicht om voorlichting te geven over de risico’s die bij de werkzaamheden horen en de maatregelen die genomen kunnen worden om het risico te voorkomen of te beperken. Dat staat in Artikel 8 van de Arbeidsomstandighedenwet. Deze verplichting kan eenvoudig worden ingevuld door het faciliteren van toolboxmeetings. Bij VCA-gecertificeerde bedrijven is het houden van toolboxmeetings zelfs een vereiste:

VCA* bedrijven : vier keer per jaar;
VCA** en VCA petrochemie bedrijven : tien keer per jaar

Is een toolboxmeeting een gewoon werkoverleg? Nee, het doel van een toolboxmeeting is om de veiligheid binnen een bedrijf te bevorderen. Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een bepaald veiligheidsonderwerp welke van toepassing is bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen een bedrijf.  Dagelijks kunnen omstandigheden op de werkvloer veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe processen, nieuwe machines of gereedschap. Medewerkers moeten daarom bewust worden van de veiligheid- en gezondheidsregels op de werkplek. De toolboxmeeting is bestemd voor leidinggevenden, uitvoerend personeel en derden. De direct leidinggevende geeft meestal de toolboxmeeting.

Echter het voorbereiden en organiseren van een toolboxmeeting is meestal tijdrovend. Allereerst moet er telkens een nieuw onderwerp bedacht worden en worden uitgewerkt tot een presentatie. De vergadering moet gepland worden en er moet een registratie bijgehouden worden om aan te kunnen tonen dat alle medewerkers hebben deelgenomen aan de toolboxmeeting.

Voordelen van online toolboxmeetings:

 • Besparing in tijd;
 • Eenvoudig toepasbaar en individueel inzetbaar;
 • Plaats en tijd onafhankelijk;
 • Borging van resultaten dmv toetsing;
 • Beschikbaar op smartphone;
 • Professioneel uitgewerkte toolboxen;
 • Ontzorgt; bewaking, monitoring en registratie van uitgevoerde toolboxen gebeurd automatisch;
 • VCA-proof;
 • Altijd en overal digitaal toegang tot de toolboxen (een internetverbinding dient echter beschikbaar te zijn);
 • Mogelijkheid om functiegroepen in te richten. Bijvoorbeeld op basis van risico’s of gekoppeld aan de hand van bijvoorbeeld uw functiematrix
 • Optioneel: mogelijkheid tot maatwerk-toolboxen (bijv.  uw eigen toolboxen of on-boarding);

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK