VCA

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (voorheen met de toevoeging Checklist Aannemers, maar inmiddels is het veel meer dan een checklist). VCA is in het leven geroepen om de veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. U laat zien dat uw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en zet uzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • Petrochemische bedrijven
 • Chemische industrie
 • Elektrotechnische sector
 • Farmaceutische industrie
 • Bouwkundige bedrijven
 • Civiel techniek
 • Vrachtvervoer
 • Groenvoorziening
 • Schildersbedrijven
 • Steigerbouw
 • Werktuigbouwkunde
 • Technische sector
 • Verkeersregelaars 

U komt in aanmerking voor een VCA-certificaat als uw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. VCA kijkt naar:

 • Uw VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie
 • Risicobeheer
 • Opleiding, voorlichting en instructie
 • VGM-bewustzijn
 • Uw VGM-projectplan
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • VGM-inspecties
 • Bedrijfsgezondheidszorg
 • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke
 • beschermingsmiddelen
 • Inkoop van diensten
 • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

Vlot Groep begeleidt uw organisatie graag naar VCA certificering
Wilt u aan de slag met VCA certificering? Vlot Groep heeft een speciaal stappenplan om u en uw organisatie te begeleiden naar certificering. We gaan graag met u in gesprek om een op maat gemaakt plan voor u te maken.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK