BHV | EHBO

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

BHV

met of zonder AED

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. Een bhv’er is de eerste die in actie komt tot professionele hulpverleners aanwezig zijn. De bhv’er moet een kleine brand kunnen blussen, een pand snel en veilig kunnen ontruimen, levensreddende handelingen kunnen verrichten (elementen van EHBO), kunnen reanimeren (en gebruik maken van een AED), goed kunnen communiceren tijdens een calamiteit en het aanspreekpunt kunnen zijn van de professionele hulpdiensten die ter plaatse komen.

Voor wie?
Medewerkers die in het bedrijf waar ze werkzaam zijn te maken krijgen of hebben met een taak als BedrijfsHulpVerlener.

Duur
Zowel de basisopleiding als de herhalingsopleiding duurt 1 tot 2 dagdelen.

Inhoud
Tijdens de opleiding BHV komen onderwerpen op het gebied van Levensreddend Handelen (LEH) en Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie (BOC) aan bod. Elk onderdeel wordt ingeleid met een theoriegedeelte, maar de praktijk voert de boventoon. Voor de BHV’er geldt: Oefening baart kunst.

Levensreddend Handelen (LEH):

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten)
 • Noodvervoersgreep van Rautek
 • Vitale functies
 • Beademen en reanimatie (voor volwassenen)
 • Verstikking en vergiftiging
 • Shock
 • Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer)
 • Plaatselijk letsel (brandwond, botbreuk, oogletsel)
 • Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie (BOC)
 • Taken van de bedrijfshulpverlener
 • Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen)
 • Communicatiemiddelen tijdens incidenten
 • Belang van nazorg
 • Ontruimingen

Certificering
De opleiding kan worden afgesloten met een examen. Na het volgen van de opleiding BHV ontvangt de deelnemer een certificaat dat 1 jaar geldig is.

Locatie
E-learning en In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden.

E-learning
Het is mogelijk om het theoriegedeelte van de opleiding via e-learning te volgen. Het praktijkgedeelte neemt dan een halve dag op locatie in beslag.

EHBO

Een op de vijf Nederlanders krijgt jaarlijks een ongeluk waarbij medische hulp noodzakelijk is. In en om het huis gebeuren nog steeds de meeste ongelukken, maar ook op de werkplek zit een ongeluk in een klein hoekje. Bij een EHBO-opleiding leert u wat u moet doen, maar vooral ook wat u moet laten als zich ongelukken voordoen. Wie beschikt over een EHBO-diploma komt goed beslagen ten ijs op het moment dat hij te maken krijgt met een ongeluk.

EHBO aan Kinderen
Het is tevens mogelijk om een opleiding EHBO aan Kinderen te volgen. Het kan zijn dat u bedrijfsmatig de opleiding gaat volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf, op een school of in een vereniging waarin u veel met kinderen omgaat. Bent u een gastouder? Dan is het zelfs verplicht om de Eerste Hulp aan Kinderen opleiding te volgen.

Voor wie?
De basis- of herhalingsopleiding EHBO is voor iedereen die adequaat wil kunnen handelen bij ongevallen en eerste hulp wil kunnen verlenen. Er zijn geen specifieke toelatingseisen, behalve een minimumleeftijd van 16 jaar.

De opleiding EHBO aan Kinderen is speciaal voor situaties waarin wordt gewerkt met kinderen zoals crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Gastouders zijn zelfs verplicht dit diploma in bezit te hebben.

Duur
Basisopleiding EHBO: 2 tot 4 dagdelen
Herhalingsopleiding EHBO: 1 tot 2 dagdelen
Basisopleiding EHBO aan kinderen: 2 tot 4 dagdelen
Herhalingsopleiding EHBO aan kinderen: 1 tot 2 dagdelen

Inhoud Basisopleiding/Herhalingsopleiding EHBO
De opleiding wordt afgewisseld met theorie en praktijk:

 • Eerste schakel / voorkom meer slachtoffers
 • Stoornissen van de circulatie
 • Ademweg vrijmaken
 • Beoordelen bewustzijn
 • Beoordelen ademhaling
 • Bewusteloos en geen (normale) ademhaling
 • Ziekten / letsels met gevolgen ademhaling
 • Wonden
 • Letsels van oog, oor, neus en mond
 • Steken en beten
 • Wervelletsel
 • Letsels van armen en benen
 • Ziekteklachten en kinderziekten
 • Letsels en ziekten met gevolgen voor het bewustzijn

 Inhoud Basisopleiding/Herhalingsopleiding EHBO bij kinderen
Dezelfde 14 onderwerpen als in de basisopleiding EHBO. Tevens krijgen deelnemers inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerste hulpverlening, zoals:

 • lichaamsbouw
 • gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop hierop het best kan worden gereageerd
 • reanimatie en AED
 • Deelnemers leren hoe Eerste Hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Deelnemers krijgen inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Certificering
De basisopleiding wordt afgesloten met een toets op praktische vaardigheden. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het diploma Eerste Hulp (bij Kinderen).

Het diploma wordt na 1 jaar verlengd voor een nieuwe periode van 1 jaar indien de diverse competenties zijn afgetekend op de lijst door een erkend instructeur Eerste Hulp. Dit kan door jaarlijks één herhalingsdag te volgen óf door te kiezen voor twee achtereenvolgende herhalingsdagen binnen een termijn van 2 jaar. 

Locatie
E-learning en In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. 

Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de kosten van een EHBO opleiding geheel of gedeeltelijk vergoedt. Kijk op de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. Na het inschrijven en het betalen van de opleiding, kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar declareren.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK