Heftruck | Reachtruck | Shovel

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

Heftruck

Medewerkers die als heftruckchauffeur willen werken, moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat. 

Opleidingen
Een 2 dagdelen basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die nauwelijks tot geen ervaring hebben met het besturen van een heftruck. Tijdens de opleiding leren we deelnemers een heftruck te besturen en tot in de puntjes te beheersen. 

Een 1 dagdeel opleiding is geschikt voor medewerkers die al wel ervaring hebben met het besturen van een heftruck, maar nog niet in het bezit zijn van een geldig certificaat.

De opfris/herhalingsopleiding is voor medewerkers die veel ervaring hebben en van wie het certificaat is verlopen.

De nadruk van alle opleidingen ligt op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditie medewerkers die met de heftruck gaan werken of dat reeds doen. De minimumleeftijd van de deelnemer is 18 (16*) jaar.

*Uitzondering: Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de deelnemer alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is.

Deelnemer is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding veiligheidsschoenen te dragen.

Doelstelling
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een heftruck.

Duur
1 of 2 dagdelen

Inhoud
De opleidingen zijn geheel gericht op de beroepspraktijk om veilig te kunnen werken met een heftruck. De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
 • Stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling
 • Vakkennis op basis van werkzaamheden
 • Lastgrafiek en belasten van heftruck
 • Dagelijks onderhoud (batterij, motor)
 • Verkeersvoorschriften binnen het bedrijf

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Rijklaarcontrole
 • Stelling rijden
 • Smalle en brede ladingen
 • Laden en lossen
 • Kijkgedrag
 • Algemene veiligheid in het gebruik van de machine

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers het certificaat Veilig werken met de Heftruck. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een combinatie-opleiding Heftruck en Reachtruck te volgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

 

Reachtruck

Medewerkers die als reachtruckchauffeur willen werken, moeten in het bezit zijn van een geldig certificaat. 

Een uit 2 dagdelen bestaande basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die nauwelijks tot geen ervaring hebben met het besturen van een reachtruck. Tijdens de opleiding leren we deelnemers een reachtruck te besturen en tot in de puntjes te beheersen. 

Een uit 1 dagdeel bestaande opleiding is geschikt voor medewerkers die al wel ervaring hebben met het besturen van een reachtruck, maar nog niet in het bezit zijn van een geldig certificaat.

De opfris/herhalingsopleiding is voor medewerkers die veel ervaring hebben en van wie het certificaat is verlopen.

De nadruk van alle opleidingen ligt op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor warehouse-, magazijn- en expeditie medewerkers die met de reachtruck gaan werken of dat reeds doen. De minimumleeftijd van de deelnemer is 18 (16*) jaar.

*Uitzondering: Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de opleiding alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is.

Deelnemer is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding veiligheidsschoenen te dragen.

Doelstelling
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een reachtruck.

Duur
1 of 2 dagdelen

Inhoud
De opleidingen zijn geheel gericht op de beroepspraktijk om veilig te kunnen werken met een reachtruck. De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
 • Stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling
 • Vakkennis op basis van werkzaamheden
 • Lastgrafiek en belasten van reachtruck
 • Dagelijks onderhoud (batterij, motor)
 • Verkeersvoorschriften binnen het bedrijf

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Rijklaarcontrole
 • Stelling rijden
 • Smalle en brede ladingen
 • Laden en lossen
 • Kijkgedrag
 • Algemene veiligheid in het gebruik van de machine

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers het certificaat Veilig werken met de Reachtruck. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een combinatie-opleiding Heftruck en Reachtruck te volgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Shovel

Om het werken met bulkvoorraden mogelijk te maken, zijn verschillende soorten technische voorzieningen toepasbaar, zoals shovels/wielladers. Het werken met deze machines en de specifieke arbeidsomstandigheden kunnen grote risico’s met zich meebrengen, zoals het werken bij veel wind, onregelmatige ondergrond, kantelen van de machine, het vallen van grote hoogte of het niet in goede staat bevinden van de shovel, met alle gevolgen van dien.

Het veilig werken is alleen mogelijk met een zorgvuldige voorbereiding bij de aanvang van de werkzaamheden. Shovels mogen daarom alleen gebruikt worden door personen die met de bediening ervan vertrouwd zijn. Zij dienen tevens te beschikken over een voldoende mate van deskundigheid. In deze veiligheidsopleiding worden de nodige aanwijzingen gegeven voor een veilig en verantwoord gebruik van de shovel en overige technische voorzieningen. In het praktijkgedeelte van de opleiding worden de specifieke bedieningsvaardigheden getoetst.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor medewerkers die in het dagelijks werk gebruik (gaan) maken van een shovel. De minimumleeftijd van de deelnemer is 18 jaar en hij of zij moet in het bezit zijn van een T-rijbewijs of een rijbewijs ouder dan juni 2015.

Tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding dient de deelnemer veiligheidsschoenen te dragen.

Doelstelling
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een shovel (Laadschop).

Duur
Basisopleiding: 1 tot 2 dagdelen
Opfris/herhaling: 1 dagdeel

Inhoud
In deze veiligheidsopleiding staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
 • Stabiliteit, belading en zwaartepuntbepaling
 • Vakkennis op basis van werkzaamheden
 • Lastgrafiek en belasten van shovel
 • Dagelijks onderhoud (batterij, motor)
 • Verkeersvoorschriften
 • Nieuwe ontwikkelingen en wetten

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Rijden met de shovel
 • Alle bedieningsfuncties van de shovel
 • De shovel veilig en beheerst kunnen bedienen
 • Laden en belasten van de shovel
 • Dagelijkse controle (voor, tijdens en na de werkzaamheden)

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers het certificaat Veilig werken met Shovel/laadschop. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk en bespreken graag uw persoonlijke wensen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK