Hoogwerker | Kraan 
Veilig hijssen VVL

Vlot Groep is een vertrouwd, ervaringrijk familiebedrijf met bekwame en betrokken instructeurs die dankzij hun jarenlange ervaring de kneepjes van het vak kennen!

Hoogwerker

Veilig werken met een hoogwerker is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Elke organisatie dient te voldoen aan de eisen van de Arbowet en verzekeraars. Met een certificaat “Veilig werken met de Hoogwerker” voldoen chauffeurs van hoogwerkers aan deze gestelde eisen. Bovendien is een onderneming in het kader van de Arbowet verplicht de betreffende werknemers grondig te laten instrueren, ook met betrekking tot het gebruik en bediening van hoogwerkers.

Een uit 2 dagdelen bestaande basisopleiding is bedoeld voor medewerkers die nauwelijks tot geen ervaring hebben met het besturen van een hoogwerker. Tijdens de opleiding leren we deelnemers een hoogwerker te besturen en tot in de puntjes te beheersen. 

Een uit 1dagdeel bestaande opleiding is geschikt voor medewerkers die al wel ervaring hebben met het besturen van een hoogwerker, maar nog niet in het bezit zijn van een geldig certificaat.

De opfris/herhalingsopleiding is voor medewerkers die veel ervaring hebben en van wie het certificaat is verlopen.

Voor wie?
De opleiding is bestemd voor medewerkers die in het dagelijks werk gebruik (gaan) maken van een hoogwerker. De minimumleeftijd van de deelnemer is 18 (16*) jaar.

*Uitzondering: Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar, mogen volgens het Arbobesluit na het volgen van de opleiding alleen onder ‘deskundig toezicht’ werken. ‘Deskundig toezicht’ houdt o.a. in dat er een toezichthouder in de nabijheid van de werkplek aanwezig is, dan wel direct oproepbaar is.

Tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding dient de deelnemer eigen veiligheidsschoenen en veiligheidsharnas te dragen.

Doelstelling
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een hoogwerker.

Duur
Alle opleidingen duren 1 tot 2 dagdelen

Inhoud
In deze veiligheidsopleiding staat het functioneren en de verantwoordelijkheid van de werknemer/bediener centraal. De nadruk zal liggen op de veiligheidsvoorschriften zoals deze door de Arbeidsinspectie en de Arbowet zijn opgesteld.

De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid A.I. 14 en Arbowet
 • Modellen en typen
 • Veiligheidsvoorzieningen
 • Veiligheidseisen
 • Controle en onderhoud
 • Stabiel opstellen
 • Veiligheidseisen m.b.t. bediening / gebruik
   

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Voorinspectie veiligheid
 • Controle Beneden- en Bovenwagen
 • Rijden met de Hoogwerker
 • Werken op hoogte met de hoogwerker
 • Veiligheid tijdens het werken
 • Veiligheid om de hoogwerker
 • Parkeren en afsluiten hoogwerker
   

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt uw medewerker het certificaat Veilig werken met de Hoogwerker. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. 

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om een combinatie-opleiding Heftruck en Hoogwerker te volgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kraan

De autolaadkraan is een van de eerste hulpmiddelen op vrachtauto’s om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen. De ALK (Autolaadkraan) kan voor het laden en lossen van bijvoorbeeld stenen, zand, oud ijzer of bomen gebruikt worden. Aan de chauffeur worden dan ook hoge eisen gesteld als het gaat om lokale veiligheid.

In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn, die verband houden met de arbeid, is gegarandeerd. De nadruk van de cursus ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan grote risico’s met zich meebrengt.

Voor wie?
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die met een autolaadkraan werken of gaan werken. De minimumleeftijd van deelnemers is 18 jaar.

Deelnemer is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding veiligheidsschoenen te dragen.

Doelstelling
De opleiding geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een autolaadkraan.

Duur
1 of 2 dagdelen

Inhoud
De opleidingen zijn geheel gericht op de beroepspraktijk om veilig te kunnen werken met een autolaadkraan. De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen in elk geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gebruiksklaar maken van de kraan
 • Laden en lossen met juiste hijsgereedschappen
 • Aanslaan van lasten
 • Invouwen en rijklaar maken
 • Controlehandelingen
 • Omgang van hijsgereedschappen

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Gebruiksklaar maken van de kraan
 • Laden en lossen met juiste hijsgereedschappen
 • Aanslaan van lasten
 • Invouwen en rijklaar maken
 • Controlehandelingen
 • Omgang van hijsgereedschappen
   

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen deelnemers het certificaat Veilig werken met de Autolaadkraan. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk en bespreken graag uw persoonlijke wensen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden.

Veilig hijssen VVL

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel. Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico’s en gevolgen daarvan.

De basisopleiding Veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. 

De herhalingsopleiding is bedoeld voor medewerkers van wie het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen.

Voor wie?
Alle uitvoerende medewerkers die (incidenteel) belast worden met het aanslaan en verplaatsen van lasten.

Duur
1 dagdeel

Inhoud
De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

In het theoriegedeelte komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Veiligheid AI 17 en Arbowet
 • Behandelen van lasten  
 • Hijswerktuigen  
 • Maximale werkbelasting
 • Hijsbanden en kettingen   
   

Het praktijkgedeelte bestaat uit het toepassen van de veiligheidseisen in de praktijk:

 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Veiligheidsaspecten
 • Het verplaatsen van lasten
 • Het aanslaan van lasten
 • Bewustwording van gevaren en risico`s
   

Certificering
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Bij voldoende resultaat ontvangt uw medewerker het certificaat Veilig hijsen. Dit certificaat is 5 jaar geldig.

Locatie
In-company

Kosten/Offerte
Vraag naar de op maat gemaakte mogelijkheden. 

Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

GROEN  |  BOUW  | MARITIEM  | LOGISTIEK  |  TECHNIEK